Beko

Pomoć FCB šampiona

What does “Eat Like A Pro” mean?
What does “Eat Like A Pro” mean?

Poslušajte šta šampioni imaju da kažu o zdravoj ishrani.

As a kid, did you eat like a pro?
As a kid, did you eat like a pro?
Your worst time with something you didn’t want to eat?
Your worst time with something you didn’t want to eat?
Any special excuse to avoid eating your veggies?
Any special excuse to avoid eating your veggies?
How did you start eating healthy?
How did you start eating healthy?
Who was your favourite Pro?
Who was your favourite Pro?
Something that you still don’t like to eat?
Something that you still don’t like to eat?
Why do you think kids don’t like veggies or fruits?
Why do you think kids don’t like veggies or fruits?
Do you want to tell kids something about eating well?
Do you want to tell kids something about eating well?
Your favourite healthy dish?
Your favourite healthy dish?
Any weird yet super healthy food you ever tried?
Any weird yet super healthy food you ever tried?

Pohvala od šampiona

Kreiraj specijalnu poruku šampiona za svoje mališane

Počni!

Izaberite igrača

Nazad Dalje

Napravite ličnu poruku

Nazad Dalje